Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Bằng cấp chứng chỉ

Trung tâm đào tạo nghề chuyên nghiệp World Nail School không chỉ tạo điều kiện và môi trường học tập tốt nhất cho học viên, mà còn còn cung cấp cho học viên bằng cấp chất lượng, có giá trị trong nước và quốc tế. Giúp các bạn sau khi hoàn thành các khóa học Nail, Hair, Spa, Make-Up tại World Nail, có thể tự tin sử dụng bằng của trung tâm để xin vào các salon làm đẹp lớn và uy tín.

Học viên hoàn thành các khóa học tại World Nail School sẽ được:

- Cấp chứng nhận của sở LĐTBXH, tổng cục dạy nghề. Bằng chứng nhận mang tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam.

- Cấp chứng nhận của World Nail School. Chứng nhận có giá trị trong nước và Quốc tế. Học viên được quy đổi sang số giờ học để đạt các chứng chỉ tại nước ngoài khi di cư, định cư tại Mỹ, Úc…

Một số mẫu bằng mà học viên tại đây đã hoàn thành khóa học:

  • Bằng do tổng cục dạy nghề chứng nhận của World Nail School: 


 
  • Bằng World Nail School cấp cho học viên kết thúc khóa học:

  
 
  •  Bằng có giá trị ở nước ngoài: